vergelijk ook: sparenbetalennotarisadvocaatziekenhuiszorgverzekeringhuisartstandartscreditcardfinancieel adviseurprovisiehypotheek

De verschillende hypotheekvormen

Spaar / Levenhypotheek

Kenmerken algemeen
  • vast maandbedrag
  • optimaal fiscaal voordeel

Kenmerken spaarhypotheek
Met de opbrengst van de spaarpremie wordt de lening op de einddatum afgelost. De risicopremie wordt gebruikt om de lening eerder af te lossen bij overlijden voor de einddatum. De uitkering van de spaarverzekering en de uitkering bij eerder overlijden is 100% zeker.

Kenmerken Levenhypotheek
De spaar- en risico premie worden ingelegd in een levensverzekering. Hierin rendeert de premie tot een kapitaal op de einddatum. Let op! De uitkering op de einddatum is niet gegarandeerd!

Aflossingsvrije hypotheek

Aflossingsvrij. Het woord zegt het al: met deze hypotheekvorm wordt er op de einddatum niets afgelost. Er wordt uitsluitend rente betaald.

Vaak wordt bij deze leningsvorm nog een overlijdensrisicoverzekering afgesloten

Beleggingshypotheek

Deze variant is te vergelijken met een levenhypotheek, het verschil zit in de manier van aflossen.

De aflossing op einddatum vind plaats door een opbouw in een beleggingsportefeuille. Er zijn veel keuzevrijheid in de samenstelling van deze portefeuille.

Let op: De uitkering op de einddatum is niet gegarandeerd!

Lineaire hypotheek

Iedere maand wordt er een vast bedrag van de hypotheek afgelost. De totale lening wordt daardoor elke maand lager.

Door de daling van de lening wordt er maandelijks minder rente betaald waardoor het belastingvoordeel steeds verder afneemt.

Deze variant wordt weinig gebruikt.

Annuïteitenhypotheek

Tijdens de looptijd wordt de lening afgelost. Uitgangspunt is dat het te betalen maandbedrag gelijk blijft.

In het begin van de looptijd wordt er weinig afgelost en veel rente betaald in het maandbedrag.

Aan het einde van de looptijd wordt er veel afgelost en weinig rente betaald in het maandbedrag.

Ook hier neemt het fiscale voordeel gedurende de looptijd af. Deze varient wordt ook niet vaak meer gebruikt.